Skriveværksted

Siden 1995 har jeg undervist både børn og voksne i kreativ skrivning på højskoler, aftenskoler, folkeskoler m.m. Jeg er bl.a. tilknyttet forfatterskolen for unge i Brønderslev og Saxos netforfatterskole.

Et skriveværksted kan variere i længde. Det mest almindelige er 1-5 dage. Men det kan også foregå en gang om ugen i en afgrænset periode.

Det gælder om at komme i gang med skriveriet så hurtigt som muligt. Derfor fodrer jeg eleverne med målrettede skriveøvelser. Erfaringerne gør man sig undervejs i skriveprocessen, i responssituationen og ikke mindst i omskrivningen. Den teori, jeg gennemgår, ligger tæt op af de praktiske skriveøvelser.

Skrivning er en kunstart, men der er også en masse teknikker og virkemidler, der kan læres. Responsen er omdrejningspunktet for tekstarbejdet. Når man kommenterer hinandens tekster, opstår der idéer til omskrivningen. Derfor er det vigtigt at oparbejde en konstruktiv responskultur. Jeg udleverer en grundlæggende responsmodel beregnet på kortere tekster - men efterhånden, som eleverne kommer i gang med at skrive noveller, bliver de introduceret til en mere uddybende responsmodel.

Jeg underviser også lærere og forfattere i at designe skriveværksteder.
Har afholdt kurser for både Dansk Forfatterforening og diverse centre for undervisningsmidler.

Ida-Marie Rendtorff E-mail: ida-marierendtorff@hotmail.com Telefon: 22397456